Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 35 (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Melding frå Utenriksdepartementet

Saksgang