Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si innstilling. Ventar på behandling i Stortinget.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.01.2022 Innst. 105 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.01.2022

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 01.02.2022