Utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal

Prop. 201 S (2020-2021), Innst. 654 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 08.06.2021 Innst. 654 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om en bypakke for Ålesund i Møre og Romsdal. Forslaget ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021