Representantforslag om likhet for loven for rusbehandling, psykiatri og somatikk under innleggelse i behandlingsinstitusjoner

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eirik Faret Sakariassen, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 528 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Ventreparti om likhet for loven for rusbehandling, psykiatri og somatikk under innleggelse i behandlingsinstitusjoner. Stortinget vedtok å be regjeringen utrede endringer i folketrygdlovens regler om reduksjon av ytelser under opphold på institusjon, herunder forskjellen mellom innlagte i somatiske og psykiatriske institusjoner, og komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer som sikrer likebehandling av pasientgrupper.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021