Representantforslag om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Siv Mossleth Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 20.05.2021 Innst. 514 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021