Representantforslag om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Tor André Johnsen Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 03.06.2021 Innst. 636 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier, jf. Dokument 8:253 S (2020-2021) og Innst. 636 S (2020-2021). Det ble flertall for følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen endre dagens unødig strenge skiltregelverk slik at skal bli vesentlig enklere for aktører langs veinettet å informere trafikantene om virksomheten og hvor de er lokalisert. Stortinget forventer at arbeidet med revidering av de nødvendige håndbøkene og eventuelle endringer i vegtrafikkloven starter umiddelbart, og at endringene skal tre i kraft i løpet av 2021. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag i saken for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021