Representantforslag om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 446 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et repsentantforslag fra representanter fra Senterpartiet om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri. Forslaget ble ikke vedtatt..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021