Representantforslag om at Riksrevisjonen foretar en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av kampflyet F-35

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 495 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanten Bjørnar Moxnes om at Riksrevisjonen skal foreta en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av kampflyet F-35. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021