Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 602 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget fra SV om å innføre en fravikelig samboerlov ble ikke vedtatt under behandlingen i Stortinget. Et forslag fra AP, SP og SV om å utrede en fravikelig samboerlov fikk heller ikke flertall. MDG og Rødt stemte for begge forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 09.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021