Representantforslag om å legge til rette for salg av bensin- og dieselbiler også etter 2025

Dokument 8:204 S (2020-2021), Innst. 640 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Rune Strifeldt, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Gisle Meininger Saudland, Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Tor André Johnsen, Terje Halleland Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 01.06.2021 Innst. 640 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag om å legge til rette for salg av bensin- og dieselbiler også etter 2025, samt representantforslag om å avvikle nullvekstmålet , jf. Dokument 204 S (2020-2021) og Dokument 205 S (2020-2021) og Innst. S 640 S (2020-2021). Representantforslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021