Representantforslag om rettferdig boligpolitikk

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 626 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om boligpolitikk sammen med et representantforslag fra FrP om boligmarkedet. Representantforslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021