Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 27.04.2021 Innst. 367 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har fastsatt offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Som offisielle samiske navn på Norge er fastsatt Norga (nordsamisk), Vuodna (lulesamisk) og Nöörje (sørsamisk). Som offisielle samiske navn på Kongeriket Norge er fastsatt Norgga gonagasriika (nordsamisk), Vuona gånågisrijkka (lulesamisk) og Nöörjen gånkarïjhke (sørsamisk). Som offisielt kvensk navn på Norge er fastsatt Norja og som som offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge er fastsatt Norjan kuninkhaanvaltakunta.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 04.05.2021
   Votert i Stortinget 04.05.2021