Investeringar i Forsvaret og andre saker

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 496 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen til Prop. 123 S (2020-2021) om investeringer i Forsvaret og enkelte andre saker. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om oppstart av nye investeringsprosjekter og endringer i noen pågående prosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021