Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om planlagt salg av Bergen Engines AS

Innst. 503 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 503 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et flertall i Stortinget vedtok kritikk mot regjeringen for ikke å ha hatt gode nok rutiner knyttet til sikkerhetsarbeid, anvendelse av sikkerhetsloven og samordning mellom departementene når det gjelder utenlandske oppkjøp av virksomheter i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser, og for mangelfull informasjon til Stortinget om regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken. Videre vedtok flertallet å be regjeringen gjennomføre og legge frem for Stortinget en kartlegging av sikkerhetskompetansen i departementene, en gjennomgang av sikkerhetslovens anvendelse og en evaluering av hvordan sikkehetsforståelsen i departementene etableres og hvordan samarbeid mellom departementene blir sikret.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021