Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Seher Aydar Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 14.04.2021 Innst. 342 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.04.2021

   Debattert i Stortinget 22.04.2021
   Votert i Stortinget 22.04.2021