Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Aud Hove, Emilie Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 578 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet er representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet. Det ble fattet vedtak om å be regjeringen om å: Sikre at barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) får rusfaglig kompetanse. Foreslå tiltak som sikrer at det etter avrusning normalt ikke går mer enn 24 timer før pasienten får tilbud om videre poliklinisk eller annen behandling. Fremme en ettervernsreform der rusavhengige blir fulgt opp på en systematisk måte etter behandlings- og fengselsopphold, herunder sikre boforhold og oppfølging som forebygger at de faller tilbake til rusmiljøet. Vurdere å utvide bruken av Naltrekson. Vurdere å utvide bruken av Nalokson nesespray til en nasjonal ordning for å behandle overdoser. Sikre at også personer i aktiv rus har tilgang til et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendig tilbud.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 03.06.2021
   Votert i Stortinget 03.06.2021