Representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åshild Bruun-Gundersen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 29.04.2021 Innst. 370 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om tannskader ved ulykker og dekning av behandlingsutgifter. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021