Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang