En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.
Fell bort på grunn av stortingsvalet

Melding frå Arbeids- og sosialdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Fell bort på grunn av stortingsvalet