Representantforslag om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 23.03.2021 Innst. 318 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus. Forslaget fra Sp ble ikke vedtatt men Stortinget vedtok - mot stemmene til Høyre, Venstre og KrF - følgende forslag: Stortinget ber regjeringen sørge for at tilbudet på Granheim lungesykehus som et minimum opprettholdes på samme nivå som i dag, inntil den bebudede evalueringen av behovet for rehabilitering og behandling for lungesyke i regionen er ferdig. Sykehuset Innlandet HF opplyste i en pressemelding 24. februar 2021 at flyttingen av lungerehabiliteringen fra Granheim til sykehuset i Lillehammer utsettes i minimum to år. Sykehuset Innlandet HF skal gjøre en evaluering av behovet når pandemien er over, og prosessen med å flytte lungerehabiliteringen fra Granheim settes på vent til evalueringen er ferdig

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.03.2021

   Debattert i Stortinget 13.04.2021
   Votert i Stortinget 20.04.2021