Representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 23.02.2021 Innst. 257 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om tiltak som skal sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 23.03.2021
   Votert i Stortinget 25.03.2021