Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Per Espen Stoknes Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 09.03.2021 Innst. 300 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget fra MDG om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur fikk ikke flertall ved Stortingets behandling. Familie- og kulturkomiteen pekte i Innst. 300 S (2020-2021) på at i forbindelse med den varslede kuturmiljøloven vil det være mulig å benytte anledningen til å gi innspill dersom man mener at den eksisterende ordningen i kulturminneloven ikke tar hensyn til hellig fjell og natursteder på en god måte.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.03.2021

   Debattert i Stortinget 23.03.2021
   Votert i Stortinget 25.03.2021