Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 14.12.2020 Innst. 172 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 172 S (2020-2021), jf. Prop. 48 S (2020-2021) unntatt kap. 541, 542 og 5570.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020