Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 10.12.2020 Innst. 162 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i budsjettet for 2020 under Barne- og familiedepartementet i samsvar med forslagene i proposisjonen. Den største endringen var en økning på 600 mill. kroner under kap. 2530 post 70 Foreldrepenger ved fødsel. Økningen skyldes at flere foreldre enn tidligere ventes å få foreldrepenger i 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020