Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 08.12.2020 Innst. 16 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2021, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 7 475 752 000 kroner, rammeområde 6 med 16 292 314 000 kroner og rammeområde 18 med 197 897 362 000 kroner, jf. Innst. 16 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen i kommuneproposisjonen for 2022 foreslå en revidert og mer treffsikker metode for å beregne tilskudd til de minste kommunene med størst behov for ressurskrevende tjenester.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 15.12.2020
   Votert i Stortinget 15.12.2020