Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 08.12.2020 Innst. 9 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om bevilninger på statsbudsjettet 2021. Stortingets flertall har fordelt kr - 69 583 421 000 på kapitler og poster under rammeområde 12 Olje-og enegidepartementet, og kr 14 626 923 000 på kapitler og poster under rammeområde 13 Klima-og miljødepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020