Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 5 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.12.2020 Innst. 5 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Innst. 5 S (2020-2021) som gjelder Stortingets budsjett, statens finansadministrasjon, statsgjeld, overføring fra oljefondet mv. Som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og Fremskrittspartiet, ble forslaget fra finanskomiteen vedtatt med noen endringer i forhold til regjeringens forslag. Budsjettforliket som gjelder statsbudsjettet for 2021 er gjengitt som vedlegg i innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.12.2020
   Votert i Stortinget 19.12.2020