Representantforslag om bedre merking av matvarer

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Mehl, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Tilråding levert 11.02.2021 Innst. 226 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 14 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Åslaug Sem-Jacobsen om bedre merking av matvarer, jf. Innst. 226 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 18.02.2021