Representantforslag om å flytte myndighet til kommunene slik at bestemmelsene om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene uten overstyring fra fylkesmannen

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring/videokonferansehøring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 21. januar 2021.

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Åshild Bruun-Gundersen, Himanshu Gulati, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 23.02.2021 Innst. 266 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å flytte myndighet fra fylkesmannen (nå statsforvalteren) til kommunene slik at bestemmelser om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.02.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 08.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021