Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven

Dokument 8:3 S (2020-2021), Innst. 267 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Tilråding levert 23.02.2021 Innst. 267 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Storitnget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021