Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (A), (SV), (H), (V), (FrP), (Sp)

Saksgang