Grunnlovsframlegg om endring i § 112 (om vern av dyrka og dyrkande mark)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (Sp), (SV)

Saksgang