Grunnlovsforslag om endring i §§ 17 og 49 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (H), (Sp)

Saksgang