Meddelelse om opphevelse av forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Saksgang