Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven §§ 14, 50, 53 til 64, 71 og 72 (Valglovutvalgets forslag i NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg - ny valglov)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (A), (H), (FrP), (V), (Uav.)

Saksgang