Grunnlovsforslag om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (A), (H), (SV), (V), (MDG), (R)

Saksgang