Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane

Meld. St. 27 (2019-2020), Innst. 185 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 21.01.2021 Innst. 185 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Daglegvare og konkurranse. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger i dagligvaremarkedet, klargjøre at Konkurransetilsynet (KT)må være spesielt oppmerksom på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt, utarbeide permanent grensehandelsbarometer før 1.juli 2021, legge frem forslag til tiltak for å redusere grensehandelen. Stortinget har også med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen utrede og foreslå tiltak for å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat, stille krav om regnskaps- og funksjonsmessig skille mellom ledd i verdikjeden,klargjøre for KT at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen, foreslå hvordan oppnådd rabatt mellom leverandør og kjede i større grad kan følge varen, klargjøre for KT at leverandør med dominerende stilling har særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.01.2021

   Debattert i Stortinget 02.02.2021
   Votert i Stortinget 04.02.2021