Grunnlovsforslag om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser)

Dokument 12:9 (2019-2020)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (A), (H), (Sp), (V)

Saksgang