Grunnlovsforslag om endring i § 93 (om grunnlovfesting av retten til asyl)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV), (V), (MDG)

Saksgang