Grunnlovsforslag om endring i § 93 (om grunnlovsfesting av retten til asyl)

Dokument 12:12 (2019-2020)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV), (V), (MDG)

Saksgang