Grunnlovsforslag om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere)

Dokument 12:14 (2019-2020)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang