Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang