Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 392 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 16.06.2020 Innst. 392 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.06.2020

   Debattert i Stortinget 18.06.2020
   Votert i Stortinget 18.06.2020