Representantforslag om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap

Dokument 8:97 S (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette representantforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest onsdag 17. september. kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Nina Sandberg, Øystein Langholm Hansen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang