Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 17. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Saksgang