Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019

Dokument 17 (2019-2020), Innst. 388 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si innstilling. Ventar på behandling i Stortinget.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 17.06.2020 Innst. 388 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 17.06.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 22.10.2020