Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2019

Dokument 5 (2019-2020), Innst. 341 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.06.2020 Innst. 341 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i 2019. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den var tilfreds med Ombudsmannsnemdas prioritering av Forsvarets arbeid med mobbing og seksuell trakassering i 2019, samt fokus på personellet, verneplikten og veteranarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 09.06.2020
   Votert i Stortinget 09.06.2020