Representantforslag om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler

Dokument 8:80 S (2019-2020)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no innen 20. april 2020.

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang