Representantforslag om å rette opp urettferdige velferdskutt

Dokument 8:48 S (2019-2020)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no innen 27. februar 2020

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang