Representantforslag om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner

Dokument 8:46 S (2019-2020), Dokument 8:46 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang