Representantforslag om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser

Dokument 8:43 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang